Kan Sigorta ile Finansal Risklerinize Özel çözüm için sizin yanınızdayız.

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLİ TİCARİ ALACAK SİGORTASI.

04/06/2018 tarihli ve 2018/11892 sayılı Bakanlar Kurulu’nun “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin İşleyişine Dair Kararı” ile KOBİ’lere yönelik bir ticari alacak sigortası sistemi oluşturulmuştur. Bu sigorta ile KOBİ’lerin vadeli alacakları, vadesinde tahsil edilmeme riskine karşı teminat altına alınmaktadır.

Hangi İşletmeler Sigortalı olabilir?

  • Başvuru tarihinden itibaren en az iki yıl önce kurulanlar
  • Olağan dışı Riskler Yönetim Merkezi tarafından belirlenen risk değerlendirme kriterlerini sağlayanlar Mikro Ve Küçük işletmeler için çözüm buluyoruz.

Mikro işletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 3.000.000 TL( Üç Milyon Türk Lirasını) aşmayan işletmeler.

Küçük işletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25.000.000 TL(Yirmi Beş Milyon Türk Lirasını) aşmayan işletmeler.

İnci Sigorta ile irtibata geçerek Alacak Riskleriniz için çözüm önerilerimizden yaralanabilir.

Hangi alacaklar teminat altına alınabilir?

Poliçe başlangıç tarihinden sonra yapılan yurt içi satışlardan doğan, en fazla 360 gün vadeli ticari alacaklar.

Poliçe teklif aşamasında cironuzu oluşturan tüm müşterileriniz için risk sorgusu ve limit çalışmaları şirketimiz tarafından yapılmaktadır.

Sorgulama ücreti ne kadardır?

Alacak sigortası kapsamında teminat verilecek alıcıların belirlenmesi amacıyla yapılacak risk değerlendirmesine ilişkin teklif aşamasındaki sorgulama ücreti, risk değerlendirmesi yapılan her bir alıcı için 10 TL artı KDV’dir. Sigorta sözleşmesinin düzenlenmesi durumundaki ek sorgulama ücreti, risk değerlendirmesi yapılan her bir alıcı için 10 TL artı KDV’dir. Sorgulama ücretlerinin Sigortalı tarafından peşin olarak ödenmesi gerekmektedir.

Devlet Destekli Alacak Sigortası hakkındaki tüm sorularınız ve teklif talepleriniz için İnci sigortanın uzman kadrosu ile irtibata geçebilirsiniz.

Özellikli sigortaların tümünde Şirket Merkezimizden teklif çalışması yapılmaktadır Bu sebeple teklif taleplerinizde şube seçiminde merkez butonunu seçiniz.