Kefalet senedi olarak ta bilinen Kefalet Sigortası esas olarak Kamu ihale kurumunun belirlediği ve kamu ihalesine katılım yapmak isteyen firmaların yükümlülüklerinden, yani ihaleye katılım koşullarındın birisi olarak öne çıkmaktadır.  Kefalet Sigortası veya kefalet senedi de teminat mektubu veya nakit karşılık sağlama koşullarına bir alternatif olarak ortaya çıkmıştır. Kefalet senedi veya teminat deyince akla artık, Kefalet sigortası gelmektedir. Kamu ihalesine katılanların zorunlu olarak vermesi gereken teminatın yerini günümüzde kefalet sigortası almıştır. Teminat mektubu veya kefalet sigortası ihale kurumunu, yüklenicinin herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirememesi durumunda koruduğu için özellikle Kamu ihalelerinde zorunlu kılınmıştır. Kefalet sigortası, İnşaatların tamamlanmasını garanti eden peformans teminatı ile Kamu ihalelerine katılacakların verecekleri geçici veya kesin teminatların düzenlenmesine yöneliktir.

Ülkemizde, özellikle işletmeler için önemli olan ve Ödeme Teminatı, Sözleşme Teminatı, Kamu İhaleleri Teminatı,  İmalat / Bakım / Onarım teminatı gibi alternatif  seçenekler de sunan Kefalet sigortası adlı ürünün, sigorta şirketleri vasıtasıyla sağlanması ticari hayata yeni bir soluk getirecektir.

EKAP üzerinden herhangi bir kamu ihalesine teklif vermek için de mutlaka Kefalet sigortası yaptırılması zorunludur.

Bu sigortanın zorunlu kılınmasını nedenini; *EKAP Platformu üzerinden katılımı gerçekleştirilen, Kamu ihale şartlarından biri de teklif edilen veya taahhüt edilen işin yapılamaması riskine karşılık, belli bir oranda katılımcılardan zorunlu  teminat istenmesi olarak ta açıklayabiliriz.

Bu ihtiyaç doğrultusunda  Kamu İhale Kurumu (KİK) nun zorunlu tuttuğu veya Elektronik Kamu İhale Platformunun (EKAP) da zorunluluklar içerisinde belirtilen Teminatı; Sigorta şirketleri, yaptıkları sigorta poliçesi ve düzenlenen Kefalet Senedi ile tıpkı bankalar vasıtasıyla oluşturulan teminat mektubunda olduğu gibi, kefalet sigortası ile riski üstlenen durumuna geçmektedir.

Kefalet Sigortası Türleri Nelerdir ? 

Kefalet sigortası türlerini 5 ana başlık üzerinde toplayabiliriz.

 1. İhale Geçici Teminatı :
  İhalenin tamamlanması öncesinde amirin ihaleden ayrılması ,sunması gereken teminatları sunmaması , ihale sözleşmesini imzalamaktan vazgeçmesi gibi risklere karşı düzenlenen kefalet sigortası türüdür.
 2. Performans Teminatı
  İşin şartlarının sözleşmede belirtilen şekillerde yerine getirilmemesi durumuna karşı düzenlenen kefalet sigortası türüdür.
 3. İmalat – Bakım – Onarım
  Makina üretimi, mühendislik yada inşaat yapımı gibi iş tesliminden sonra işin performansının değerlendirilebildiği durumlarda, iş tesliminden beli bir süre sonra işçilikten kaynaklanan kusur ve zararlara karşı oluşturulan kefalet sigortası türüdür.
 4. Sözleşme Teminatı
  Sorumlunun sözleşmeden kaynaklanan sorumluluklarını sözleşmedeki şekilde yerine getirmemesi riskine karşı oluşturulan kefalet sigortası türüdür.
 5. Mahkeme ve Gümrük Teminatı
  Mahkemelerin, vergi dairelerinin ,gümrük idarelerinin taraf olarak yer aldığı , bir dava açılabilmesi , malın gümrükten çekilmesi veya malın gümrüklenmesinden kaynaklanabilecek hatalar nedeniyle kamu kuruluşlarının alacağının karşılanması için sigorta ettirenden talep edilen
  kefalet sigortası türüdür.

Finansal sigortalar konusunda uzman kadroya sahip İnci Sigorta ile tüm finansal riskleriniz için çözüm önerileri sunuyoruz. İnci Sigorta Merkez ofis ile irtibata geçerek daha detaylı bilgi alabilir, ihtiyacınıza uygun teklif çalışması yaptırabilirsiniz.