Ekonominin temel unsurlarından biri sanayi ise sanayinin temel unsurlarından birisinin, belki de en önemlisinin makineler olduğu bir gerçektir. Bu nedenle, makinelerin kullanımı kadar korunması ve güvence altına alınması da önemlidir. Bu poliçe, makinelerin çalışması esnasında ortaya çıkabilecek kırılma,bozulma risklerini güvence altına alır.

Makine Kırılması Sigortası – Öne Çıkan Riskler
– Makine ve tesislerin deneme devresinden sonra kırılması.
– Normal çalışır halde iken kırılması.
– Aynı işyerinde temizleme, revizyon veya yer değiştirme esnasında zarar görmesi.
– Ani ve beklenmedik her türlü sebepten meydana gelen maddi ziya ve hasarları gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder.
işletme kazaları,
– Hatalı tasarımın yol açacağı ziya ve hasarlar,
– Kısa devre, diğer elektriksel nedenler,
– Tıkanma, yabancı maddelerin girmesi,
– Kazanlardaki su eksikliği,
– Hatalı kullanım, bilgisizlik ve ihmal,

Kullanım Alanları
– Hareketli iş makineleri
– İşletme makineleri
– Soğutma sistemleri
– Her tür mekanik makineler teminat altına alınabilir.