İnşaat; bir çok risk faktörünü içinde barındıran, hatalı uygulamalardan dolayı ortaya çıkması muhtemel zarar ve tazminatların fazlaca olduğu bir sektördür.
Projenin devamlılığın sağlanması, sermaye, iş gücü ve zaman kayıplarının önüne geçilmesi için İnşaat all risk sigortası’nın gerekliliği günümüzde artık kaçınılmaz hale gelmiştir.

İnşaat All Risk Sigortası – Öne Çıkan Riskler
– Doğal afetler (deprem, sel, seylap, toprak kayması fırtına…)
– Yangın, yıldırım, infilak
– Hırsızlık
– Şantiye-işletme kazaları.
– Dikkatsizlik, sabotaj vb. nedenlerle oluşabilecek risklere karşı projeyi güvence altına alır.
– Tek poliçede pek çok sigorta çeşidini toplayarak, daha ekonomik ve takibi daha kolay bir çözüm olanağı sunar.

Kullanım Alanları
– İnşaat firmaları
– Kamu kuruluşları
– Müteahhitler