Ortak Alan Sigortası

Her apartmanın bir ortak alan sigortasına ihtiyacı vardır. Site/apartman sakinleri, ortak yaşam alanlarında birçok riskle karşı karşıya kalabilmektedir. Bu da yöneticilere ortak alanların güvenliği açısından önemli sorumluluklar yüklemektedir.

Tüm yöneticileri birçok yükten kurtaracak, aynı zamanda site ve apartman sakinlerini de her hasarda miktarı önceden öngörülemeyen ödemeler yapmaktan kurtaran Apartman Ortak Alan poliçesini İNCİ SİGORTA’dan temin edebilirsiniz.

İNCİ SİGORTA Ortak Alan Sigortası ile tüm apartman/site sakinlerini toplu yaşam alanlarındaki risklere karşı kapsamlı teminatlarla güvence altına alıyoruz.

Neden Ortak Alan Sigortası ?

Son yıllardaki yapılan kanuni düzenlemelere göre site yönetimi ya da apartman yönetimi tarafından ortak alan sigortası yapılması gerekmektedir.

· 634 No’lu Kat Mülkiyeti Kanununun 20. Maddesi, B Bendinde: “Kat Maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça ortak alanın sigorta primlerine arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.”

· Madde 35’in C Bendinde; Yöneticinin görevleri arasında: “Yönetim planında aksine hüküm olmadıkça Ana Gayrimenkulun Sigorta ettirilmesi gereklidir.”

Kimler Yaptırmalıdır ?

· Apartman yöneticileri

· Site Yöneticileri

· Profesyonel apartman yönetim firmaları

· İnşaat Firmaları

Ortak alan sigortası ile tüm ortak alanlarınızda oluşacak hasarlarınızı güvence altına alıyoruz. Özellikle kat sakinlerine ödeme zorluğu çıkaracak olan hiç kimsenin kusuru olmamasına rağmen oluşan hasarlarda uyuşmazlıkları ortadan kaldıran bir poliçe olan ortak alan sigortası ile etkin ve sigortalının ihtiyacına uygun ürünleri geliştiriyoruz. Uzmanlık alanlarımızdan olan ortak alan sigortalarında yürüttüğümüz hasar yönetimi ile tüm yöneticiler ide kat maliklerine karşı korumuş oluyoruz.

İnci Sigortadan alacağız teklifler her site ve apartman özel olarak tasarlanmaktadır.