Ferdi Kaza Sigortası, kişilerin başlarına gelebilecek ani ve harici olaylar nedeniyle uğrayabilecekleri bedensel zararları teminat altına alır.

Kaza sonucu ölüm, sürekli sakatlık, tedavi masrafları ve gündelik tazminat teminatları ile birlikte asistans hizmetlerini tek bir poliçeyle temin edilebilmektedir. Bu nedenle çalışanlar Ferdi Kaza Sigortası poliçesi yaptırarak başlarına gelebilecek beklenmedik kazalara karşı kendilerini, hatta dolaylı olarak ailelerini güvence altına almış olurlar.

Ferdi Kaza Sigortası ürünleri, sağladıkları teminatlara kıyasla oldukça cazip primler ile sunulmaktadır. Günlük yaşantımızda başımıza gelebilecek kazaları düşündüğümüzde, kazaya uğrayan sigortalının veya bir vefat halinde geride kalanların sıkıntılarını maddi açıdan hafifletebilecek bu ürünümüzün yanında istenirse asistans hizmetlerini de poliçeye dahil etmektedir.

Ferdi kaza poliçeleri bireysel olarak yapılabileceği gibi, işverenler tarafından toplu tüm çalışanlar için verilebilir.Ürün işveren tarafından yapıldığında ister sadece mesai saatleri le kıstlı kalabilri ya da 24 saat alınarak iş dışında personelin başına gelebilecek kazalar için sigorta güvencesi yaratılmış olunur.